Nghe giảng Chúa nhật Lễ Lá năm C (2010 – 2022)

 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19,28-40)

Nghe giảng Chúa nhật Lễ Lá năm C (2010 - 2022)(…) Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường.

Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên : Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa ! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời !

Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ !” Người đáp : “Tôi bảo các ông : họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên !”

 

Năm 2022

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2019

Bài Thương Khó 

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 16g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm PX. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2016

Lễ 19g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy: Gm Giuse Nguyễn Tấn Tước (Ngày hội các mái ấm)

Lễ 5g00: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu
(Gia đình Truyền Tin – Ngày hội các mái ấm)

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân HưngNghe trên YouTube

Trả lời