Ngày 01.4.2022: “Giờ của Người chưa đến”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.

Có một số người ở Giêrusalem nói: “Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”.

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

“GIỜ CỦA NGƯỜI CHƯA ĐẾN”

Những lời Đức Giêsu mặc khải về căn tính của mình làm cho giới lãnh đạo Do-thái giáo cảm thấy chướng tai. Họ cho rằng Người phạm thượng và muốn bắt giết Người. Tuy nhiên, qua lời khẳng định “giờ của Người chưa đến”, tác giả Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu luôn ở thế làm chủ trong mọi tình huống. Người không bị động để cho quân lính bắt mình, nhưng chủ động trao nộp mình cho quân lính. Ra như tác giả muốn khẳng định uy thế và thẩm quyền của Đức Giêsu: Người là chủ tể của vạn vật, có quyền trên vạn vật và không quyền lực thế gian nào có thể vượt trên Người. Liệu chúng ta, những người thời nay, có tin vào căn tính và uy quyền của Chúa Giêsu?