Ngày 14.3.2022: Đến với người khác bằng tình yêu

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

ĐẾN VỚI NGƯỜI KHÁC BẰNG TÌNH YÊU

Giáo huấn của Chúa Giêsu không bao giờ xa lìa thực tế và con người. Nói cách khác, tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa được thể hiện qua thái độ của chúng ta đối với anh chị em mình. Những điều chúng ta làm cho người khác thì sẽ được Thiên Chúa đáp trả cân xứng như thế.

Trong xã hội hôm nay, người ta thường chỉ đi tìm lợi ích cho mình. Đến cả việc tôi quan tâm đến người khác đôi lúc cũng chỉ vì ích lợi cá nhân của tôi. Lời Chúa mời gọi chúng ta vượt qua giới hạn ấy để đến với Người khác bằng chính tình yêu chúng ta muốn dành cho Thiên Chúa. Có như thế, xã hội sẽ công bằng và tốt đẹp hơn.