Ngày 24.02.2022: Khát khao nên thánh

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 9, 40-49

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

“Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau”.

KHÁT KHAO NÊN THÁNH

Tin mừng hôm nay là một lời mời gọi chúng ta sống triệt để những đòi hỏi của Tin mừng để chúng ta nên thánh. Trong Tông huấn “Hãy vui mừng hoan hỷ”, đức thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Thiên Chúa muốn chúng ta phải là những vị thánh. Đừng bằng lòng với một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo”.

Nên thánh là một ơn gọi, là nghĩa vụ của tất cả mọi Kitô hữu. Léon Bloy đã nói: “Trên đời chỉ có một bi kịch lớn nhất, đó là không trở thành một vị thánh.” Xin cho mỗi chúng ta đừng bao giờ nguôi khát vọng nên thánh, và không ngừng cộng tác với ơn Chúa để mỗi ngày chúng ta trở nên hoàn thiện hơn.