Ngày 22.01.2022: “Người đã mất trí”

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3, 20-21

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.

“NGƯỜI ĐÃ MẤT TRÍ”

Trích đoạn Tin mừng hôm nay thật vắn gọn, nội dung Tin mừng lại dường như chẳng phải là điều gì tốt đẹp: những thân nhân của Đức Giêsu nói Người đã mất trí.

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, Đức Giêsu không còn nghĩ gì đến bản thân mình, nói như thánh Phaolô trong thư Philipphê: “Người hủy mình ra không”. Người đã chấp nhận mang lấy thân phận tôi đòi, chấp nhận bị xỉ nhục, chấp nhận bị giết chết, mà là chết trần trụi trên thập giá. Tất là chỉ là để thi hành thánh ý Chúa Cha và để yêu thương nhân loại chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa và quảng đại đáp lại tình yêu ấy.