Nghe giảng Chúa nhật 26 năm B (2009 – 2021)

Nghe giảng Chúa nhật 26 năm B (2009 - 2021)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( 9:38-43, 45, 47-48)

Nghe giảng Chúa nhật 26 năm B (2009 - 2021)Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.  “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.

Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Năm 2021

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2018

Lễ 5g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g20: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Pt. Đaminh Vũ Minh Tuấn (Các Tổng Lãnh Thiên Thần)

Lễ 5 giờ: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 giờ: Lm Vinh sơn Phạm Đình Chiến

Lễ 19g00 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2009

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc VănNghe trên YouTube

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng – Nghe trên Youtube

 

 

 

Trả lời