Nghe giảng lễ Suy tôn Thánh Giá

 

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (3, 13 – 17)

Nghe giảng lễ Suy tôn Thánh GiáKhông ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Năm 2021

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2020

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2016

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Năm 2015

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 16g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời