Ngày 01.8.2021: Bánh trường sinh

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 24-35

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

BÁNH TRƯỜNG SINH

Nhờ đâu con người có được Bánh Hằng Sống? Đức Giêsu cho thấy rõ công việc duy nhất được đòi hỏi nơi chúng ta là tin vào Người. Kinh nghiệm của dân về các vấn đề tôn giáo nằm ở những bổn phận mà Luật đòi buộc cũng như nơi truyền thống của các tiền nhân. Ngay bài đọc I, Đức Chúa đã minh xác với Môsê điều đó khi nói Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không. Tuy nhiên, với Đức Giêsu, bánh này không được lãnh nhận do công trạng hay do sức lực con người, nhưng như một ân huệ của Thiên Chúa và là công trình của Người.

Bởi đó, ngay hôm nay, mỗi khi đón nhận Thánh Thể, chúng ta hãy đón nhận bằng tất cả lòng tin tưởng và yêu mến, bởi Bánh ấy là lương thực nuôi dưỡng xác hồn thế nhân.

 

 

 

 

Trả lời