Ngày 18.7.2021: Được sai đi

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 6, 30-34

Khi ấy, các Tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các Tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

ĐƯỢC SAI ĐI

Sau khi rao giảng Lời Chúa trở về, nhóm Mười Hai được đổi tên thành Tông đồ. Như vậy, danh hiệu tông đồ gắn liền với sứ mạng của Lời, có nghĩa là được sai đi. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay làm nổi bật lệnh truyền của Đức Giêsu: Hãy lánh riêng ra.

Lánh riêng ra để sống cuộc gặp gỡ riêng tư giữa các ông với Thầy của mình, bởi các ông được gọi tiên vàn là để sống mối tương quan ấy.

Lánh riêng ra để nghỉ ngơi. Lời ấy cũng làm cho câu truyện dụ ngôn Hạt giống tự mọc lên của Đức Giêsu được ứng nghiệm. Các môn đệ sẽ nhận thấy hạt giống Lời được gieo vãi, nay tự sức lớn lên trong lòng người nghe mà không bởi tài khéo của các ông, quả đúng như lời của thánh Phaolô: Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Chúa mới làm cho lớn lên.

 

 

Trả lời