Ngày 15.6.2021: Hãy yêu thương kẻ thù

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

Ngoài Kitô giáo ra, có lẽ chúng ta chưa thấy một đạo luật hay một tôn giáo nào dạy ta yêu thương kẻ thù. Có chăng, chúng ta được dạy rằng điều họ làm ta không nhận thì tự nó, quay về với họ. Một cách nào đó, ta làm lơ, không thèm chấp! Người Kitô hữu không được phép chỉ dừng lại ở đó, chúng ta được dạy phải yêu thương cả kẻ thù, đó là lệnh truyền của thầy Giêsu, Chúa chúng ta. Chúng ta yêu thương cả kẻ thù vì hết thảy đều là anh em của chúng ta trong Chúa, người Cha Nhân Lành và hay xót thương.

Đối với một người xem ra không quen biết ta còn đối xử như thế phương chi với những người trong gia đình. Họ chẳng phải là máu mủ ruột rà của chúng ta sao? Bởi vậy, ngoài huyết thống sinh học chúng ta còn là huyết thống trong đức tin. Xin cho lời dạy của Chúa thấm vào đời sống của chúng ta trong từng cung cách sống hằng ngày với tha nhân.

Trả lời