Nghe giảng Chúa nhật 11 thường niên B (2012 – 2021)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Máccô (4, 26-34)


Nghe giảng Chúa nhật 11 thường niên B (2012 - 2021)Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Năm 2021

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 05g00: Lm. Morit Lục Vĩnh Phố

Lễ 06g16: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 07g30: Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2012: 

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 6g15 :

Lm Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 7g30 :

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc


Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Trả lời