Ngày 24.5.2021: Từ bỏ để theo Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

Lời mời gọi từ bỏ của Đức Giêsu đối với anh nhà giàu hôm nay cũng là mời gọi Thiên Chúa dành cho ta. Theo Chúa là một hành trình từ bỏ hơn là việc giữ giới luật. Luật chẳng là gì vì nó chỉ làm cho con người mất tự do khi thiếu đi tinh thần của luật. Bởi vậy, chàng thanh niên đã buồn rầu bỏ đi, đi theo những gì anh toan tính hơn là theo tiếng gọi của Thiên Chúa.

Không chỉ trong đời tu, đời hôn nhân Kitô giáo cũng thế. Đời sống vợ chồng đâu đơn giản chỉ là bản năng và duy trì nòi giống. Hôn nhân là một hành trình từ bỏ để cùng nhau theo Thầy Nhân Lành để được nên hoàn thiện. Đôi bạn trở thành gương soi cho nhau, để người này nhìn vào người kia mà hoàn thiện gương mặt Thiên Chúa nơi mình.

Trả lời