Ngày 22.3.2021: Lời chứng xác thực

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 21, 20-25

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”.

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

LỜI CHỨNG XÁC THỰC

Người môn đệ Chúa yêu trong Tin mừng hôm nay không được nêu danh tánh, người môn đệ đó là hết thảy chúng ta. Trong chúng ta, không ai là không được Chúa yêu. Chính chúng ta, cũng như môn đệ Chúa yêu hôm nay, trở nên nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, bằng cách thường xuyên ở bên tựa vào ngực Chúa qua câu kinh, lời nguyện và thánh lễ. Đó là nguồn nuôi sống đức tin và sức mạnh cho ta ra đi làm chứng. Xin cho mỗi chúng ta nhận biết mình là kẻ được Chúa yêu, để từ đó chúng ta có thể viết ra những lời chứng trên chính trang giấy cuộc đời mình, trang giấy thấm đậm mồ hôi và lao tác trong cuộc sống, trang giấy chan hoà sự tử tế, bao dung.

 

Trả lời