Nghe giảng Chúa nhật 04 Phục sinh B (2012 – 2021)

 

Tin mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (10, 11-18)

Nghe giảng Chúa nhật 04 Phục sinh B (2012 - 2021)Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Pt. Phê-rô Nguyễn Duy Đạt

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2018

Lễ 05g00: Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 06g15: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 07g15: Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm. Giusu Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Ngày 26.04.2015

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 16g30 giờ : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Ngày 29.04.2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 05 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 : Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Trả lời