Nghe giảng Chúa nhật 03 Phục sinh B (2009 – 2021)

 

Tin mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Luca (24,35-48)

Nghe giảng Chúa nhật 03 Phục sinh B (2009 - 2021)Bấy giờ, hai môn đệ từ Em-mau trở về thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em! “Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ? “Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không? ” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 7g30: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 19g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 17g30: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 05 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Phục Sinh III năm B, 2009

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn


Lễ 19g : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 

 

 

Trả lời