Ngày 14.02.2021: Đến với Chúa Giê-su

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU

Xã hội càng phát triển càng có nhiều người bị đầy ra bên lề xã hội một cách bất công. Đối với nhiều người, họ như cùi hủi, làm xấu hình ảnh xã hội, đất nước. Vì vậy, đã có thời, tại Việt Nam, người ta đi bắt kẻ hành khất hoặc vô gia cứ nhốt lại như tù bình miễn sao xã hội đẹp. Đó là nét đẹp giả tạo thiếu sự hòa đồng và hội nhập. Đó là những căn bệnh cùi hủi của thời hiện đại nhân danh sự phát triển và cái đẹp. Chính chúng ta sống trong xã hội đầy ô trọc, chúng ta cũng cần biết kêu lên để Chúa đụng chạm và chữa lành cho chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi gia đình chúng ta trở nên hiện thân của một cộng đoàn chữa lành, như Chúa đã chữa lành người bệnh hôm nay: “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

 

Trả lời