Nghe giảng Chúa nhật 02 năm B (2012 – 2021)

 

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 1,35-42)

 Nghe giảng Chúa nhật 02 năm B (2012 - 2021)Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simôn và nói : “Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phêrô).

 

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g15: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 7g30: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 19g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2018

Lễ 17g30 Thứ Bảy: Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 18.01.2015

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5 giờ: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00 : Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 15.01.2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5 giờ: Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

.

Trả lời