Nghe giảng lễ Chúa chịu phép rửa năm B (2015 & 2021)

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mac cô (Mk 1:7-11)

Nghe giảng lễ Chúa chịu phép rửa năm B (2015 & 2021)Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.

“Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.

Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” 

Năm 2021

Lễ 7g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g30: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 5g00 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30 : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Trả lời