Ngày 23.12.2020: “Tên cháu là Gioan”

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1:57–66

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”. Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.

“TÊN CHÁU LÀ GIOAN”

Gioan là tên gọi chính Thiên Chúa đã đặt cho vị Tiền hô của Người. Gioan có nghĩa là “Thiên Chúa thi ân”. Quả vậy, Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc xuống trên gia đình ông Giacaria và bà Isave; và hơn thế nữa, qua thánh Gioan, Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho Dân người, nhất là những ai lắng nghe lời rao giảng của thánh Gioan và đã ăn năn thống hối, mở lòng đón nhận Đấng Mesia là Chúa Giêsu.

Khi sinh vào đời, mỗi chúng ta cũng có một tên gọi. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ sự hiện hữu của chúng ta có ý nghĩa gì, và sự hiện hữu của chúng ta có bao giờ là sự chúc phúc của Thiên Chúa dành cho tha nhân không?

Trả lời