Ngày 30.9.2020: Con đường theo Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 9:57–62

 Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”.  Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Ðức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”.  Ðức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên Chúa”.

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”.  Ðức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

CON ĐƯỜNG THEO CHÚA

Theo Chúa Giêsu không phải là đi theo một phong trào, đi theo vì tò mò muốn biết, theo Chúa vì cái bụng của mình, hay theo Chúa vì hiếu kỳ với những lời đồn đại… Nếu những ai đi theo Chúa với mục đích như thế, sẽ mau chóng bỏ cuộc và thất vọng, khi thấy: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Chỉ những ai theo Chúa với khát vọng trở thành người môn đệ của Chúa, mới có thể lãnh hội lời giáo huấn của Chúa hôm nay. Đường theo Chúa không phải là con đường trải thảm, nhưng là con đường của sự từ bỏ, khó nghèo, con đường thập giá. Đường theo Chúa không là bậc thang dẫn ta đến những vinh hoa phú quý trần gian, nhưng qua nẻo đường hẹp, nẻo đường gian khó, chúng ta đến được quê trời vĩnh cửu.

Trả lời