Nghe giảng Chúa nhật 15 năm A (2011 – 2020)

 


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 13,1-23)

 Nghe giảng Chúa nhật 15 năm A (2011 - 2020)Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

 Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g30: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2017

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 07g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Trả lời