Clips: 15 điều Thượng Đế sẽ không hỏi

 

Clips: 15 điều Thượng Đế sẽ không hỏiThượng đế sẽ không hỏi bạn lái ô tô hiệu gì, nhưng sẽ hỏi bạn chở được bao nhiêu người không có phương tiện đi lại.

Thượng đế sẽ không hỏi nhà bạn lớn cỡ nào, nhưng sẽ hỏi bạn đã chào đón bao nhiêu người đến nhà.

Thượng đế sẽ không hỏi về quần áo thời trang trong tủ áo của bạn, nhưng sẽ hỏi bạn bao nhiêu trong số quần áo ấy đã giúp kẻ khó.

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời