Nghe giảng Chúa nhật 05 năm A (2011 – 2020)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,13-16)

Nghe giảng Chúa nhật 05 năm A (2011 - 2020)Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng :

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đài Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 06g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Trả lời