Ngày 01.01.2020: Niềm vui nội tâm

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 2:16–21

Họ liền hối hả ra đi. Ðến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.  Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

NIỀM VUI NỘI TÂM

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.”

Trong khi các mục đông thuật lại tất cả những biến cố xảy ra, thì chúng ta bắt gặp nơi Đức Maria hình ảnh thinh lặng và suy niệm. Mẹ hằng ghi nhớ, đó là một từ ngữ Kinh thánh, có nghĩa là, sắp xếp lại toàn bộ. Mẹ đã sắp xếp và ghi nhớ trong lòng để từ từ khám phá điều mới mẻ của mầu nhiệm vừa lãnh nhận: Một trẻ thơ được sinh ra cho nhân loại.

Nơi Đức Maria, các mục đồng đã gặp được Hài nhi Giêsu và đã vui mừng phấn khởi. Kinh thánh cho biết, họ vui vì đã được tai nghe mắt thấy. Đây là một niềm vui nội tâm mà chúng ta hướng tới để cầu xin Chúa ban cho thế giới, đặc biệt là trong bầu khí phụng vụ cầu bình an cho toàn thể địa cầu.

Xin Chúa ban bình an cho đời sống hết thảy chúng con. Amen.

Trả lời