Ngày 12.11.2019: Đầy tớ vô dụng

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’ “.

ĐẦY TỚ VÔ DỤNG

Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe câu chuyện về thái độ và hành động của người đầy tớ và chủ nhà. Đối với Chúa, người chủ nhà không phải mang ơn người đầy tớ vì những gì người đầy tớ đã làm theo lệnh của chủ nhà, vì các đầy tớ đã làm những điều mà bổn phận của họ phải làm.

Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta biết chú tâm hoàn thành việc bổn phận một cách xứng đáng mà không bận tâm về việc có được thưởng công nhiều hay không. Bởi phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta còn nhiều hơn rất nhiều sự lo âu, bận tâm của chúng ta. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng muốn dạy chúng ta biết lắng nghe, sống quan tâm và thấu hiểu những ai đang cộng tác với chúng ta: tôn trọng nhau, từ bỏ những lối sống quan liêu, lạm quyền và bảo thủ để cùng xây dựng những mối tương quan tốt, hầu giúp ích cho lợi ích chung và xây dựng nước Chúa tại thế giới này. Hơn nữa, chúng ta cũng biết học sống khiêm nhường và ý thức thân phận của mình là đầy tớ vô dụng của Chúa, biết sống chu toàn bổn phận với Chúa, với bản thân và với tha nhân.

Trả lời