Ngày 05.11.2019: Lương Thực Hằng Sống

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: ‘Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu’. Người thứ hai nói: ‘Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu’. Người khác lại rằng: ‘Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được’.

“Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: ‘Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt’. Người đầy tớ trở về trình rằng: ‘Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ’. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: ‘Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi'”.

LƯƠNG THỰC HẰNG SỐNG

Trình thuật theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu kể về câu chuyện người chủ nhà sai người đầy tớ mời khách đến dự tiệc. Điều lạ lùng ở đây là các khách mời đều có một lý do để từ chối, người bận vì lý do này, người bận vì lý do khác, đủ mọi lý do khác nhau. Họ đã đặt công việc của mình lên phần trước hết. Thế nhưng họ lại thiếu khôn ngoan mà từ chối bữa tiệc mà chính Chúa đang mời gọi họ đến.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh bữa tiệc trong Nước Trời, là nơi được no đầy phúc lành và thiện hảo. Đó là bữa tiệc Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng linh hồn. Chúa vẫn hằng mời gọi chúng ta đến với mỗi Thánh Lễ, nơi tái hiện lại hiến tế tình yêu và ban của ăn thần thiêng nuôi sống chúng ta. Thế nhưng trong mỗi chúng ta, có nhiều người thường “xin kiếu” vì đủ mọi lý do, hay có chăng có đến cũng chỉ qua loa, về sớm, cắt xén, cho có lệ. Hãy tự hỏi “lợi lộc lời lãi cả thế gian mà mất phần linh hồn thì có ích gì?” (x. Lc 9,25)

Xin Chúa chỉ dạy chúng ta biết ý thức hơn việc tham dự Thánh Lễ cách trọn vẹn và lãnh nhận Mình Thánh Chúa, là lương thực thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Amen.

Trả lời