Ngày 30.10.2019: Cửa hẹp

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 13,22-30

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? ” Người bảo họ:24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!26 Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.27 Nhưng ông sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!

CỬA HẸP

Cửa hẹp là một hình ảnh biểu tượng để nói với chúng ta một ý nghĩa về cách chúng ta sống. Ai cũng muốn nhà cao cửa rộng, cũng muốn được ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ cuộc đời. Điều đó không phải là điều không tốt, muốn một cuộc sống tốt đẹp về vật chất của cải không có gì là bất chính, thế nhưng nếu chỉ quan tâm đến điều đó thì thật sự không xứng đáng được cứu độ. Đức Giê-su mời gọi chúng ta giữ một giới luật tình yêu, chính ai thực thi bác ái mới thực sự là người được vào dự tiệc cưới trong Nước Thiên Chúa. Nếu sống chỉ chú trọng vào sự hưởng thụ bản thân, chúng ta dễ quên đi những người nghèo đang cần đến sự giúp đỡ tương ái của chúng ta, chỉ lo chạy theo của cải thì cũng dễ rơi vào con đường sai lầm, bất chấp mọi thứ để đạt được lợi nhuận cao và có quyền lực.

Trái lại, chiến đấu để qua cửa hẹp nhằm nói đến một cuộc sống biết sẻ chia và trao ban. Chính tình yêu mới là điều mà mọi người cần thực thi để trở nên một con cái của “Thiên Chúa tình yêu”. Tình yêu thì đồng nghĩa với sự hy sinh, cho đi những gì mình có. Tình yêu cũng có nghĩa là dám hy sinh tính mạng cho người mình yêu. Muốn qua cửa hẹp để vào Nước Thiên Chúa hẳn người đó cần quảng đại trong lòng mến của mình với tha nhân, họ biết buông bỏ sự giàu sang quyền thế, biết sẻ chia với người nghèo, biết tiết chế để không lệ thuộc vào những dục vọng bất chính.

Trả lời