Ngày 03.8.2019: Làm chứng cho sự thật

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 14, 1-12.

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”. Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ”. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Ðược mẹ nó dặn trước, nên nó nói: “Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con”. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. …

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Quả thật, thánh Gioan không chỉ làm chứng bằng lời giảng, nhưng còn bằng chính mạng sống của mình, để làm chứng cho ánh sáng khi thánh nhân vạch trần tội lỗi của vua Hêrôđê. Ước chi mỗi người chúng ta biết sống theo gương thánh Gioan, can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống, dù phải hy sinh cả mạng sống, để giúp cho những người lầm đường lạc lối tin nhận Chúa là ánh sáng và trở về với Ngài.

Trả lời