Ngày 12.7.2019: Có Chúa ta còn sợ gì

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 10, 16-23.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết.

Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.”

 CÓ CHÚA TA CÒN SỢ GÌ

Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chia sẻ và tiếp tục sứ mạng loan báo Tin mừng tình yêu của Người. Và số phận của chúng ta cũng sẽ giống như Người: Nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Thầy trước. (Ga 15, 18). Liệu chúng ta có sợ hãi khi được làm chứng cho Chúa trước mặt thiên hạ ?

Xin tình yêu Thiên Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta giúp chúng ta loại trừ sợ hãi, để can đảm làm chứng cho Chúa, như thánh Phaolô đã dạy : Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Nhờ đó, trong mọi thử thách, chúng ta được toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta, để xứng đang được mang danh hiệu là Kitô hữu.

 

Trả lời