Ngày 19.6.2019: Sống khiêm tốn

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 1-6. 16-18.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời.

Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.  …

SỐNG KHIÊM TỐN

Thử hỏi ai trong chúng ta dám tự hào là mình không cần đến Chúa không? Chắc là không, vì lẽ tất cả những thứ chúng ta đã có, đang có và sẽ nhận được đều do Thiên Chúa ban tặng.

Chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình và nhận ra những hồng ân cao cả mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để tạ ơn. Lời tạ ơn của người khiêm tốn dễ được Chúa đón nhận và ban thưởng hơn là những của lễ dâng tiến của kẻ tự cao tự đại.

Mỗi người chúng ta hãy sống khiêm tốn trước nhan Chúa vì “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52).

Trả lời