Ngày 03.5.2019: Mầu nhiệm Ba Ngôi

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 14, 6-14.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Ông Phi-lip-phê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Phi-lip-phê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. …

MẦU NHIỆM BA NGÔI

Chính nhờ Chúa Giêsu mặc khải, chúng ta mới biết về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi. Chúa Cha không đơn độc nhưng luôn có Chúa Con ở cùng. Chúa Con không đơn độc nhưng luôn ngự trị cùng với Chúa Cha. Và Chúa Thánh Thần chính là tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con.

Do đó, thật sai lầm khi tách biệt Chúa Giêsu ra khỏi Chúa Cha và Chúa Cha ra khỏi Chúa Giêsu. Đúng hơn, những ai tôn thờ Chúa Cha, Thiên Chúa sáng tạo, thì cũng phải có lòng tôn thờ và kính yêu Chúa Con, Đấng cứu độ. Theo đó, ai ở trong Chúa Con thì cũng được ở lại tron Chúa Cha.

Trả lời