Clips Suy niệm Mùa Chay: Chúa nhật tuần IV

 

Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
 
Trước nhan Đức Chúa Là Thiên Chúa,
họ xức dầu tấn phong David làm vua Israel. (x.1Sm 16:1, 6-7. 10-13)
Chúa chăn nuôi tôi, tôi không thiếu thốn chi. (x. Tv 22)
“Hãy trỗi dậy từ cõi chết,
và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên anh em. (x.Ep 5:8-14)
“Tôi là ánh sáng trần gian”.  (x.Ga 9: 1-41)

Clips Suy niệm Mùa Chay: Chúa nhật tuần IVSự kiện được thuật lại trong phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy đức tin của một người, được tái sinh nhờ quyền năng của Chúa Kitô, đã phải đương đầu với sự hoài nghi, và thực ra, là sự cứng lòng tin.

Theo một nghĩa nào đó, người ấy phải tiến bước xuyên qua sự hoài nghi và cứng lòng. Đức tin của người mù bẩm sinh, mà Chúa Giêsu đã chữa lành cho, đã diễn ra như vậy. Lòng tin của anh ta vào Con Người gặp phải sự chống đối của những người Pharisêu cứng lòng tin. Thật không dễ dàng cho một người khuyết tật kháng cự lại sự cứng lòng tin đối với đức tin của anh. Thế nhưng, đứng trước tất cả những lời tố cáo mà người ta đặt ra với anh nhằm chống lại Đức Giêsu, anh có một luận cứ không thể phủ nhận: chính Người đã làm cho anh được sáng mắt. “Trước đây tôi mù, nhưng bây giờ tôi đã nhìn thấy được” (c. 25).

Ngoài sự cứng lòng tin cố chấp này, người được chữa lành khỏi chứng mù bẩm sinh còn gặp phải sự đe dọa và sợ hãi, kể cả cha mẹ anh ta, họ không muốn bị những người Pharisêu quyền thế khiển trách: “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giớ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được” (c. 21-22).

[youtube]H8JRbbOJXYE[/youtube]

Như vậy, đức tin của người mù được chữa lành trải qua một thử thách cam go nhưng đã chiến thắng. Ánh sáng của Chúa Kitô, thấm nhuần tâm hồn – chứ không phải mắt anh ta, tỏ ra mạnh mẽ hơn sự cứng lòng và hoài nghi. Ánh sáng ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn sự sợ hãi của loài người và cả ý định đe dọa của họ.

Tất cả những điều này có sức thuyết phục đặc biệt không chỉ trong bối cảnh con người cụ thể này và biến cố cụ thể này (mà tin mừng Gioan mô tả với những chi tiết khác thường), nhưng còn trong bối cảnh đời sống và cách hành xử của mọi người, mọi Kitô hữu.

Phải chăng đức tin của mỗi người chúng ta phơi bày chính sự yếu đuối của chúng ta – và cũng là sự cứng lòng tin, ngờ vực, hoài nghi, áp lực của dư luận, và, đôi khi, sự đe dọa, phân biệt đối xử và bách hại?

Hôm nay chúng ta nghĩ đến tất cả mọi người trên thế giới, tất cả những người mà Chúa Kitô đã ban cho họ ánh sáng của Người, biết bao khó khăn, áp bức và bách hại mà đức tin của nhiều người trong số họ đã phơi bày ra! Và biết bao lần đức tin phải chiến đấu với những yếu đuối của mỗi người trong chúng ta! Chúng ta hãy cầu xin cho được đức tin mạnh mẽ. Chúng ta hãy cầu xin cho được can đảm đễ tin…

Đức tin tạo nên một tổng hợp đặc biệt của ánh sáng và sức mạnh tinh thần, là thứ do Thiên Chúa ban và là thứ mà phụng vụ Chúa nhật hôm nay nhấn mạnh… Người tin thì chấp nhận ánh sáng của Chúa Kitô, đồng thời, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, trở thành người tham dự vào sứ mạng ba mặt của Chúa Kitô; ngôn sứ, tư tế và hoàng vương. Sự tham dự này hiệp nhất đời sống và cách cư xử của người ấy với sứ mạng cứu chuộc của vị Mục tử nhân lành, sứ mạng nói với toàn thể nhân loại và toàn thể thế giới. Trong thực tế, vị Mục tử nhân lành là Đấng cứu chuộc của thế giới, và tất cả những ai – nhờ đức tin, đức cậy và đức ái mà thuộc về đàn chiên của người – tham dự vào quyền năng của mầu nhiệm cứu chuộc.

Bài giảng, 01-04-1984
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

Trả lời