Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Năm sau lễ tro

Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

Con Đường Hoán Cải

Tôi đưa cho anh em con đường sống hay phải chết,
được chúc phúc hay bị nguyền rủa. (Đnl 30:15-20)
Hạnh phúc cho những ai hy vọng vào Thiên Chúa. (Tv 1)
Nếu ai muốn theo tôi…(Lc 9,23).

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Năm sau lễ troTrong Mùa Chay này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta theo Người  lên Giêrusalem để chịu hy sinh trên Thập Giá. “Nếu ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ minh, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi”(Lc 9:23). Dĩ nhiên đây là một lời mời gọi mang tính đòi hỏi và khó khăn, nhưng nó có thể phóng ra sức mạnh sáng tạo của tình yêu nơi những ai chấp nhận nó.

Vì thế, từ giây phút đầu tiên của Mùa chay này, chúng ta hướng mắt về Thập giá Vinh quang của Chúa Giêsu. Tác giả sách Gương Chúa Giêsu viết như sau: “Trong  Thập giá có sự cứu chuộc, trong Thập giá có sự sống; trong Thập giá có sự che chở quân thù; trong Thập giá là món quà siêu phàm cùa sự ngọt ngào từ trời cao; trong Thập giá là sức mạnh của tâm trí và niềm vui của  tinh thần; trong Thập giá, nhân đức thêm vào nhân đức và sự thánh thiện thì hoàn hảo”(XII, 1).

“Hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1:14)…Chúng ta nghe lại lần nữa đoạn văn này từ Thánh sử Marcô. Đoạn văn này nhắc chúng ta nhớ rằng ơn cứu chuộc mà Đức Giêsu ban tặng cho chúng ta trong mầu nhiệm vượt qua của Người đòi hỏi chúng ta đáp trả. Vì thế phụng vụ thúc giục chúng ta diễn tả một cách rỏ rệt hồng ân hoán cải tâm hồn, chỉ cho chúng ta cách thức và phương tiện sử dụng.

[youtube]TBd2jEQIydo[/youtube]

Chú ý lắng nghe lời Thiên Chúa, kiên trì cầu nguyện, chay tịnh bên trong và bên ngoài, làm việc bác ái, để cụ thể bày tỏ sự liên đới chặt chẽ với anh chị em chúng ta; đây là những việc đương nhiên đối với những ai được tái sinh vào đời sống mới trong Bí tích Thánh tẩy, không còn khuynh hướng sống theo tính xác thịt nữa nhưng sống theo Thần khí (Rm 8:4). “ Bài giảng thứ tư Lễ Tro, 12-02-1997

Hãy cần cù chuyển trao nguyên vẹn di sản thiêng liêng đã được ủy thác cho bạn. Hãy trung thành với việc cầu nguyện hằng ngày của bạn, với thánh lể và bí tích hòa giải, thường xuyên gặp gở Chúa Giêsu  là Đấng cứu độ trìu mến và thương xót. Hãy bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống và sự thánh thiện của đời sống hôn nhân. Hãy hiểu cho rõ đức tin công giáo thánh thiện và sống nhờ giáo huấn của đức tin ấy. Hãy đối mặt với những thử thách khó khăn của đời sống văn minh hiện đại với nghị lực và sự kiên nhẫn của người Kitô hữu. Chinh Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Nếu ai muốn làm môn đệ tôi, hãy từ bỏ chính mình và vác Thập giá mình mà theo tôi” (Mt 16:24; Mc 8:34).

Từ bỏ chính mình là bỏ đi những kế hoạch riêng của mình, những kế hoạch ấy thường nhỏ mọn và tầm thường, đễ chấp nhận kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là con đường hoán cải, điều không thễ thiếu trong đời sống Kitô hữu, và đã khiến Thánh Phaolô noi: “Không còn phải là tôi sống nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20)

Đức Giêsu không đòi hỏi chúng ta từ bỏ cuộc sống nhưng chấp nhận sự mới mẽ và sự sung mãn đầy tràn của sự sống mà một mình Người mới có thễ ban tặng. Con người có khuynh hướng sâu xa là “chỉ nghĩ đến mình”, còn cá nhân mình như là trung tâm của sự chú ý, và coi mình như là chuẩn mực đễ đánh giá mọi thứ. Ngược lại, ai chọn lựa theo Đức Giêsu thì không chỉ nghĩ đến mình và không đánh giá mọi sự theo lợi ích của riêng mình. Nhười ấy nhìn cuộc đời như là hồng ân nhưng không, không theo kiểu chinh phục và sở hữu. Cuộc đời chỉ sung mãn khi được sống trong sự cho đi, và đó là hoa trái của ân sủng trong Đức Kitô: một cuộc đời tự do và hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em.

+ ĐGH Gioan Phalô 2

Sứ điệp giới trẻ,  14-02-2001

Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

Trả lời