Ngày 18.12.2018: Lắng nghe tiếng Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 1, 18-24

.Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Dù không hiểu hết những mầu nhiệm Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mình, thánh Giuse vẫn không ngần ngại thực hiện lời sứ thần truyền, trở nên bạn trăm năm của Đức Maria và cha nuôi của Chúa Giêsu. Thánh nhân có vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ.

Trong đời sống gia đình, đôi khi vợ chồng chưa hiểu hết về nhau. Chúng ta cần bình tâm, lắng nghe lời Chúa dạy, lắng nghe nhau, để hoàn thành sứ vụ Chúa trao phó cho mỗi người.

Trả lời