Ngày 11.11.2018: Tấm lòng

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 12,38-44.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền.

Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.

Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

 

TẤM LÒNG

Con người ta thường đánh giá nhau dựa trên của cải vật chất, còn Chúa Giêsu lại đánh giá con người dựa trên một tiêu chí khác: đó là tấm lòng. Ngài đã ca ngợi bà góa “bỏ tiền nhiều hơn người khác” bởi tấm lòng bà quá rộng lượng, dám bỏ những đồng tiền “nuôi thân” vào Đền thờ.

Chắc chắn lối đánh giá của Đức Giêsu đòi chúng ta xét lại lối đánh giá của mình về người khác. Hãy tự hỏi: chúng ta đánh giá người khác dựa trên vẻ bề ngoài hay dựa vào nội tâm của người đó?

Vậy, có khi nào chúng ta ca ngợi một người chỉ vì người ấy đã có những đóng góp lớn lao, đã đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng? Có khi nào chúng ta chê một người là kém cỏi, thiếu năng lực chỉ vì chúng ta dựa vào hiệu quả bề ngoài, mà không đụng đến phần nội tâm sâu thẳm?

Xin cho mỗi chúng ta luôn sống chân thật, khiêm tốn, và biết lưu tâm đến những người nghèo khổ, để mau mắn thực thi bác ái, giúp đỡ những người sống trong hoàn cảnh khó khăn, hầu xứng đáng được Chúa thưởng phúc trường sinh. Amen.

Trả lời