Ngày 06.11.2018: Tiệc Nước Trời

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi.

Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu… Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt”. Người đầy tớ trở về trình rằng: “Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ”.

Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

TIỆC NƯỚC TRỜI

Nước Trời dành cho hết thảy mọi người. Nhưng những ai lo lắng việc đời, mê đắm thế gian, đã lên tiếng khước từ và tự coi mình không xứng đáng, sẽ bị loại trừ, trái lại, những người bé nhỏ, nghèo hèn,… biểu trưng cho những tâm hồn khát khao và sẵn sàng bước vào Nước Thiên Chúa, sẽ thế chỗ của những người tự tách mình khỏi hàng ngũ được tuyển chọn.

Xin cho chúng ta luôn sẵn lòng đến với Chúa nơi bàn tiệc Thánh Thể hàng ngày, khi Người mời gọi: “Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Chúa”. Amen

 

Trả lời