Ngày 12.06.2018: Ánh sáng tình yêu

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 13-16.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

ÁNH SÁNG TÌNH YÊU

Các con là ánh sáng thế gian. Chúng ta là ánh sáng cách nào vì chúng ta vốn là mang thân phận hay hư nát. Không phải hư nát mà ta bi quan, nhưng trong chính tính hư nát, chúng ta trở nên ánh sáng khi kết hợp và gắn bó với ánh sáng Giêsu – ánh sáng của tình yêu – hy vọng – và chữa lành. Điều này thánh Phaolô đã cảm nhận khi nhận được lời thầy Giêsu: chính lúc con yếu là lúc con mạnh vì sức mạnh của thầy bộc lộ trong sự yếu đuối của con.

Lạy Chúa, xin cho mỗi thành viên trong gia đình nhận thức được mảng tối của mình để không ngừng kết hiệp với ánh sáng Giêsu ngõ hầu trở nên ánh sáng cho nhau và cùng nhau tạo nên chùm sáng yêu thương lành thánh giúp cho nhân loại nhân biệt danh Cha.

Trả lời