Ngày 08.06.2018: Yêu như Chúa yêu

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 19, 31-37

Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân.

Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin.

Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: “Không một cái xương nào của Người bị đánh giập”. Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: “Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm thâu qua”.

YÊU NHƯ CHÚA YÊU

Trong điều trị ung thư, người ta khám phá ra nhiệt trị liệu. Nhiệt trị liệu là phương pháp chúng ta tăng cường tuần hoàn. Tăng cường tuần hoàn là tăng cường oxy.

Oxy là khắc tinh của tế bào ung thư. Bởi vậy, hãy giữ lửa và không ngừng tăng thêm oxy cho cơ thể. Cũng vậy, đời sống hôn nhân cần lửa và oxy đó chính là tình yêu. Một tình yêu rực cháy và yêu cho đến kỳ cùng. Một tình yêu nên một và dám trao hiến tất cả cho người mình yêu.

Đó cũng là lý do tại sao trái tim là cơ phận chưa từng nghe nói bị ung thư. Hãy giữ cho gia đình khỏi ung thư bằng cách yêu như Chúa yêu.

Trả lời