Ngày 14.05.2018: Chứng nhân Nước Trời

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

CHỨNG NHÂN NƯỚC TRỜI

Matthia là kẻ được thêm vào phải không? Thưa không, cho dù ngài được chọn để thay thế Giuđa, kẻ đã nộp thầy. Ngài không phải là kẻ thêm vào nhưng là chứng nhân vì đã sống cùng các Tông đồ và chứng kiến những gì Đức Giêsu làm. Đến lượt chúng ta, có lẽ cũng như thế, chúng ta là kẻ được thêm vào thay thế cho dân Dothái đã chối từ Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người. Dầu vậy, chúng ta vẫn là dân riêng của Chúa và là chứng nhân của Người.

Lạy Chúa, xin biến mỗi gia đình Kitô trở thành cộng đoàn chứng nhân.

Trả lời