Ngày 09.05.2018: Sự thật toàn vẹn

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

SỰ THẬT TOÀN VẸN

Có muôn vàn sự thật trên trái đất này. Sự thật nào cũng thế, dù rất thật nhưng chưa bao giờ trọn vẹn. Cuộc tranh luận nảy lửa đã xảy ra, dù mỗi bên đều có những biện chứng cho rằng mình nắm chân lý trong tay nhưng tất cả đều phải dừng lại. Chân lý nào cũng thế, chưa bao giờ toàn vẹn bởi sẽ có cái mới loại bỏ cái cũ hoặc cái mới sẽ hoàn thiện cái cũ. Đơn giản vì nó mang tính con người và con người thì khám phá ra những mảnh ghép của chân lý mà thôi. Bởi vậy, chúng ta cần có Chúa Thánh Thần, Người là Thần Chân Lý nên chính Người sẽ dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn là chính Thiên Chúa.

Người dẫn ta tới Chân Lý thế nào thì Người sẽ biến tình yêu và đời sống gia đình thành con đường dẫn ta đến chân lý như thế. Bởi vậy, mỗi ngày, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đến và ở lại trong gia đình chúng ta.

Trả lời