Ngày 25.04.2018: Cuốn tin mừng sống

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 21-26.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

CUỐN TIN MỪNG SỐNG

Thánh Maccô không chỉ ghi chép lại cho chúng ta cuốn Tin mừng quen dùng trong phụng vụ mà ngài còn viết bằng chính đời sống của mình. Ngài đã dùng chính đời sống để làm chứng cho điều mình rao giảng. Ngài đã tiếp bước con đường thánh giá mà thầy Giêsu đã đi.

Tới lượt chúng ta, chúng ta cũng phải trở nên cuốn Tin mừng thứ năm. Cuốn Tin mừng viết bằng chính đời sống của chúng ta để nói về Chúa cho nhân loại. Mỗi gia đình chúng ta phải là cái nôi đào tạo nên những chứng nhân Tin mừng tình thương cho thế giới này.

Trả lời