Ngày 15.04.2018: Có Chúa, có bình an

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

CÓ CHÚA – CÓ BÌNH AN

Thầy Giêsu sống lại đã kiên nhẫn để trao ban bình an và giải thích cho môn sinh biết: mọi lời Kinh thánh viết về Người đều phải được ứng nghiệm. Người đã mở trí để các ông hiểu và sống lời Kinh thánh. Hôm nay cũng thế, Người cũng đang kiên nhẫn cắt nghĩa và giúp chúng ta hiểu lời kinh thánh qua Giáo hội và Chúa Thánh Thần. Người muốn thổi Hơi Thở Bình An vào cuộc đời, mỗi gia đình và mỗi người. Ước chi, mỗi gia đình trở nên tổ ấm bình an để bất kể ai cũng muốn trở về sau những ngày lao nhọc và khi gặp những điều không hay trong đời mình. Xin Chúa hãy luôn thổi Bình An vào các gia đình và cách riêng từng gia đình Kitô hữu chúng con. Amen

Trả lời