Ngày 15.01.2018: Để hôn nhân bền vững

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2, 18-22

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người Biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người Biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.

 

ĐỂ HÔN NHÂN BỀN VỮNG

Hôn nhân khởi đầu bằng tiệc cưới dù lớn dù nhỏ. Vì vậy, hôn nhân phải là câu chuyện của niềm vui giữa vợ và chồng để diễn tả tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội thánh. Muốn diễn tả được niềm vui trọn hảo, niềm vui vĩnh cửu này trong chính sự bất toàn của tình yêu đôi lứa, đôi bạn cần chay tịnh những gì làm nguy hại tới hôn nhân, nhưng phải là chay tịnh của niềm vui hơn là sự so sánh hơn thua. Chay tịnh trong trường hợp này là niềm hoan hỷ khi mỗi  thành viên nói lời yêu thương với nhau và luôn ý thức mỗi người là chàng rể đang ở giữa tiệc cưới của gia đình mình. Chúng ta chỉ ý thức được điều đó khi biết mình thuộc về nhau trong Chúa Giêsu, Chàng Rể đích thực.

Trả lời