Ngày 23.10.2017: THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

23/10/17 THỨ HAI TUẦN 29 TN
Th. Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh mục
Lc 12,13-21.

 

LÀM GIÀU TRƯỚC THIÊN CHÚA

“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” (Lc 12,15)

Ngày 23.10.2017: THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Chuck Feeney, tỉ phú người Mỹ, từ nhỏ đã chăm chỉ làm việc, từ những việc tầm thường cho đến khi trở thành một doanh nhân thành đạt, với phương châm “sống để làm việc chớ không phải để làm giàu”. Dù giàu có nhưng ông có lối sống thanh đạm và dạy con cách nghiêm khắc, để chúng tự làm việc chứ không cậy dựa vào của cải của cha mẹ. Với khát vọng “cho đi khi còn đang sống”, ông âm thầm cho đi toàn bộ tài sản của mình ước tính lên tới tám tỉ đô la cho các dự án y tế và giáo dục tại Mỹ, Úc, Nam Phi, Việt Nam… Ông nói “chiếc vải liệm không có túi”“chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời”.

Mời Bạn: Con người được sinh ra với mục đích tối thượng là để tôn vinh Thiên Chúa, còn mọi tạo vật khác được ban cho để vì mục đích ấy mà thôi. Chúng ta được mời gọi biết sử dụng đúng những tạo vật được ban cho (tiền bạc, sức khỏe, kiến thức, các quan hệ…) vì mục đích cuối cùng của đời mình; biết dùng những “của cải” ấy mà “làm giàu” nhân đức trước mặt Chúa và vì Ơn Cứu rỗi của chính mình.

Chia sẻ: Chia sẻ một kinh nghiệm hay một nguy cơ thấy được, về lòng tham của cải có thể đánh mất đức tin như thế nào.

Sống Lời Chúa: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tránh xa mọi cám dỗ của lòng tham, biết thao thức tìm kiếm Chúa trên hết và biết sống phó thác nơi Chúa. Amen.


Trả lời