Ngày 16.10.2017: THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A

16/10/17 THỨ HAI TUẦN 28 TN
Th. Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ
Lc 11,29-32

 

HÃY SÁM HỐI

Ngày 16.10.2017: THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)

Suy niệm: Đức Giê-su kể lại dấu lạ ngôn sứ Giô-na ở trong bụng cá ba đêm ngày như một dấu lạ báo trước Ngài sẽ chịu khổ nạn và mai táng trong mồ, để rồi đến ngày thứ ba, Ngài phục sinh và nhờ đó, Ngài ban ơn cứu độ cho những ai tin vào Ngài. Dấu lạ Giô-na còn ở lời giảng dạy của ông cho dân thành Ni-ni-vê: dù ông chỉ miễn cưỡng thực thi lệnh truyền của Chúa nhưng việc đó đã giúp cho tất cả dân thành Ni-ni-vê ăn năn hối cải. Dấu lạ sẽ tiếp nối nếu chúng ta thành tâm để Chúa thực thi kế hoạch yêu thương của Ngài trên cuộc đời chúng ta, hầu qua chúng ta Ngài thông ban ân huệ cho những người khác.

Mời Bạn: Những công việc nhỏ bé bạn làm với tình yêu lớn lao sẽ còn mang lại kết quả lớn lao hơn. Như Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta nói: “Không phải bạn làm được bao nhiêu công việc nhưng là bao nhiêu tình yêu bạn dành cho công việc.” Tình yêu Chúa sẽ thúc đẩy bạn sám hối trở về với Chúa, làm việc lành, thực thi bác ái yêu thương để không những bạn được hạnh phúc bên Chúa mà còn dẫn đưa nhiều người đến nguồn ơn cứu độ là chính Đức Giê-su, Đấng là Ngôi Lời mặc lấy xác phàm, là dấu lạ cho thế hệ này còn hơn cả dấu lạ ngôn sứ Giô-na.

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng ra đi theo lời mời gọi của Chúa để dẫn đưa nhiều người hoán cải trở về với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, qua cái chết và sự Phục Sinh của Chúa, Chúa dẫn đưa chúng con vào cuộc sống mới. Xin cho tâm hồn chúng con rộng mở để đón nhận Tình Yêu của Chúa với niềm tin mạnh mẽ và sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Amen.


Trả lời