Ngày 03.10.2017: THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A

03/10/17   THỨ BA TUẦN 26 TN

Lc 9,51-56

CÁI NHÌN MỚI THEO ĐỨC KI-TÔ

Thấy vậy, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. (Lc 9,54-55)

Ngày 03.10.2017: THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Hai dân tộc Do Thái và Sa-ma-ri thù ghét nhau sâu sắc. Vì thế, việc người dân Sa-ma-ri cửa đóng then cài không đón tiếp các khách hành hương Do Thái là điều dễ hiểu. Phản ứng của hai cái “đầu nóng” là Gia-cô-bê và Gio-an muốn thiêu hủy cả làng cũng là chuyện ăn miếng trả miếng không hơn gì người Sa-ma-ri. Tuy nhiên, Đức Giê-su muốn các môn đệ của mình vượt lên trên cách ứng xử “thế gian lẽ thường” ấy, để có một cái nhìn hoàn toàn mới. Cái nhìn mới này có thể được tóm tắt qua chữ bao dung. Bao dung để mở lòng chấp nhận và tôn trọng những người khác chính kiến, khác quan niệm sống, khác niềm tin với mình. Bao dung để sẵn sàng tha thứ khi người khác xúc phạm đến mình.

Mời Bạn: Bạn thấy đó, “bá nhân bá tánh,” cái nhìn, suy nghĩ, lối sống của con người không ai giống ai. Sống đời Ki-tô hữu là tập luyện cho mình có được cái nhìn mới bao dung như Đức Giê-su. Có được cái nhìn mới này, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cuộc đời an vui và hạnh phúc hơn nhiều.

Sống Lời Chúa: Để làm theo Lời Chúa dạy, tôi sẽ tập có cái nhìn mới, cái nhìn của Đức Kitô: nhân ái và cảm thông.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là mẫu gương sống bao dung cho chúng con. Xin biến đổi chúng con theo cái nhìn của Chúa, để trong Chúa chúng con biết trân trọng người khác khi họ khác biệt với chúng con, cũng như biết sẵn sàng tha thứ cho người anh em. Amen.

Trả lời