Ngày 02.10.2017: THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A

02/10/17  thứ hai tuần 26 tn

Các thiên thần hộ thủ                                   

Mt 18,1-5.10

tinh thần trẻ thơ

“Nếu anh em không trở lại mà nên như em nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)

Ngày 02.10.2017: THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Bình thường người lớn dạy dỗ trẻ em nhưng có người lại bảo: “Trẻ em là trường dạy người lớn.” Câu nói nghịch lý này được chứng minh trong Tin Mừng hôm nay. Thấy các môn đệ quá chú trọng đến địa vị, Chúa Giê-su đem một trẻ em đến và dạy họ sống khiêm tốn đơn sơ như trẻ thơ. Nếu lòng ham muốn chức tước địa vị quyền hành trong xã hội đã là căn cớ cho bao nhiêu bất an xáo trộn tranh chấp thì tinh thần trẻ thơ khiêm nhu hiền hoà đơn sơ là nguồn bình an và bảo đảm hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa muốn chúng ta trở nên như trẻ thơ là mặc lấy tâm tình yêu thương tín thác nơi Thiên Chúa như Chúa Giê-su, để mặc cho Thiên Chúa yêu thương và làm cho chúng ta lớn lên với những ân huệ của Ngài.

Mời Bạn: Thành thật nhìn vào chính mình, chúng ta sẽ thấy rõ nhưng giới hạn yếu kém và nhất là tội lỗi của mình. Tinh thần trẻ thơ giúp chúng ta khiêm tốn chấp nhận thân phận con người thật của mình và sẵn sàng phó thác cho lòng từ bi và quyền năng Thiên Chúa, để cho ơn thánh biến đổi mình trở nên con cái Thiên Chúa.

Chia sẻ: Có những anh chị em tân tòng nhưng rất trưởng thành về đức tin, trong khi đó những người “đạo gốc” nhưng đức tin vẫn còn trong tình trạng ấu trĩ. Chúng ta đang ở trong tình trạng nào?

Sống Lời Chúa: Bước đầu sống khiêm tốn là bằng cách nghiêm túc xét mình, dám nhận mình có lỗi và chân thành lắng nghe ý kiến của người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su xin cho ơn khiêm tốn để con biết rõ con và con sống như trẻ thơ trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.

Trả lời