Ngày 25.09.2017: THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A

25/09/17 THỨ HAI TUẦN 25 TN
Lc 8,16-18

 

ĐẶT ĐÈN SÁNG Ở ĐÂU?

“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường.” (Lc 8,18)

Ngày 25.09.2017: THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Ánh sáng có nhiều tên gọi khác nhau. Ánh sáng mặt trời được gọi là ánh nắng; ánh sáng mặt trăng là ánh trăng; ánh sáng đèn được gọi là ánh đèn… Trong đêm Vọng Phục sinh, khi mọi sự đang chìm trong bóng tối, ngọn nến Phục sinh được thắp lên và được khởi xướng: “Ánh sáng Chúa Ki-tô.” Ánh sáng ấy là chính Chúa Ki-tô, là Lời chân lý. Người Ki-tô hữu đón nhận ánh sáng Phục Sinh trong ngày lãnh bí tích Thánh Tẩy, được mời gọi giữ cho ánh sáng chân lý ấy toả sáng mãi trong suốt cuộc đời, để những người lân cận cũng nhìn thấy ánh sáng ấy. Nghĩa là, bằng nhiều cách thế, những ai tiếp xúc, “đi vào nhà,” đều nhìn thấy ánh sáng Chúa Ki-tô đang được ta “đặt trên đế” – trong cuộc sống của mình. Khi ấy, bạn được gọi tên “ánh sáng cho trần gian” (Mt 13,14).

Mời bạn: Đèn sáng của bạn đã được thắp lên, được tiếp thêm dầu đức tin nhờ mọi sinh hoạt trong Giáo hội. Để có thể tỏa sáng, bạn phải chịu tiêu hao tựa ngọn nến, qua việc chiến đấu với các khuynh hướng xác thịt, tính ích kỷ, hạ thấp cái tôi, để cái tôi ấy đặt Chúa lên trên và hướng dẫn mình.

Sống Lời Chúa: Để có thể làm ánh sáng cho trần gian, hôm nay bạn bắt đầu tâm niệm: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105), và nỗ lực áp dụng Lời ấy trong mọi ứng xử của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, mỗi khi dò dẫm trong bóng tối, con thấy cần một tia sáng biết bao! Cảm tạ Chúa là ánh sáng cho cuộc đời con. Xin cho con luôn giữ ngọn lửa đức tin rực sáng, dù khó khăn, thử thách như ngọn gió muốn dập tắt. Amen.  


Trả lời