Nghe giảng lễ Thánh Nữ Monica (2009 – 2020)

 

Bổn Mạng Giới Hiền Mẫu

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 7,11-17)

Nghe giảng lễ Thánh Nữ Monica (2009 - 2020)

Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà.

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa !” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy !” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.

Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

Năm 2020

Lm Phanxico Đào Trung Hiệu

Năm 2017

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2016 (CN 22 thường niên c)

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2015

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2014 : Tĩnh tâm ngày 26 và lễ mừng ngày 27

Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Ngày 27.08.2013

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 5g45 : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Ngày 22.08 (tĩnh tâm) : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Ngày 27.08.2012: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Nghe thêm

Ngày 27.08.2011 (Chúa nhật 22 A)

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Ngày 27.08.2010(Các bà mẹ trong lịch sử GHVN)

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Ngày 27.08.2009

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

 

 

Trả lời