Ngày 15.04.2017: THỨ BẢY TUẦN THÁNH

THỨ BẢY TUẦN THÁNH: 15.04.2017

Mc 16,1-7

Ngày 15.04.2017:  THỨ BẢY TUẦN THÁNH

1.Ghi nhớ:”Vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm” (Mc 16,4).

2.Suy niệm: Chúng ta đã trải qua 40 ngày của Mùa Chay là thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Giờ đây chúng ta vui mừng đón chờ Lễ Phục Sinh của Chúa. Trong biến cố phục sinh, bằng quyền năng của Thiên Chúa, tảng đá lấp ngôi mộ đã được lăn ra. Ngôi mộ trống vắng, xác Chúa không còn trong đó, và có một thanh niên mặc áo trắng báo tin vui phục sinh. Hãy vui lên, vì Chúa đã phục sinh. Và cùng với quyền năng của Chúa Phục Sinh, tảng đá chôn chặt cuộc đời nô lệ chúng ta cũng sẽ được lăn ra, đó là những tham lam, lười biếng, ích kỷ, hận thù. Để rồi chính Chúa phục sinh sẽ giúp chúng ta sống đạo, sống đức tin và sống tình yêu mến một cách chân thành hơn.

3.Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta hãy chăm lo và bảo vệ sự sống.

4.Cầu nguyện:Lạy chúa, Chúa đã sống lại để cho con được sống. Xin cho con luôn biết sống tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Amen.

Trả lời